top of page
Eating Watermelon

Реализирани Проекти

1.Предучилишно воспитание на децата со посебни потреби и две училници опремени со сите неопходни услови за да започне процесот на предучилишното образование на овие деца, со помош на Германската амбасада во Македонија и Министерството за образование и наука на Р.М.

2.Ликовна работилница за деца и млади со посебни потреби

 

3.Обезбедена е специјализирана опрема предвидена за потребите на детска градинка во посебното училиште “Св. Климент Охридски “во Ново Село, Струмичко.

 

4.Креативни работилници “За тебе, од нас”-каде што децата со посебни потреби изработуваа подароци,

5.Организирани ликовни работилници во 12 училишта за деца со посебни потреби, нивните изработки презентирани и објавени во антологијата под име “Јас и моето дело”

6.“Програма живо наследство”-Копаничарска работилница за млади со посебни потреби, дел I (2008-2009 г.)

7.” Програма живо наследство “- Копаничарска работилница за млади со посебни потреби, дел II (2009-2010г)

8.” Програма живо наследство “- Копаничарска работилница за млади со посебни потреби, дел III (овој проект се целосно финансиски поддржан од Министерството за образование на Република Македонија) (2010-2011г.)

 

Донации направени преку нашето здружение, за децата со посебни потреби

1.март 2003 година, – учениците од ПОУ: д-р Златан Сремац “-Скопје доби бесплатни билети за претставата” Пепелашка “во театарот за деца

2.15,06-25,06. 2004 -10 ученици од ПОУ “Иднина”-Скопје во овој период летуваа во одморалиште “Далјан” во Струга, а тоа стана традиција до 2008 година, уште 20 ученици беа испратени од други ПОУ од нашата земја

3.Традиционално секоја година за Божиќ и Новогодишните празници, во нашето седиште се организира забава за деца со посебни потреби од сите делови на земјата, тука тие добиваат скромни подароци,

4.Во соработка со T-Mobile и Сојузот за воспитување деца – Скопје, пакети со храна и подароци беа дистрибуирани до многу специјални основни училишта како што се: “Маца Овчарова ” Велес ,” Симче Настевски”-Тетово и посебната паралелка во Кавадарци 

5.Со соработка на IWA (Меѓународната Асоцијација на Жените), пакети на облека

беа донирани на семејствата кои имаат деца со посебни потреби низ целата земја

bottom of page