top of page

Едукативни обуки за родители и профеционалци, семинари и работилници

Обуки

•Семинари на тема-Помош, поддршка и насоки на семејствата на лицата со попреченост (Гостивар, Штип)

•Работилници на тема : Дислексија и дискалкулија-Прилеп

•Обуки: 

•Арт терапија за деца со попреченост во развојот

•Навремена и правилна детекција на развојните нарушувања од 0-2 години

•Навремена и правилна детекција на развојните нарушувања од 3-4 години

•Навремена и правилна детекција на развојните нарушувања од 5-6 години

bottom of page