top of page

Ластовица
 

Сите заедно до посветла иднина

Да целиме кон општество во кое лицата со посебни потреби максимално ги користат своите потенцијали и способности и се прифатени како негови рамноправни членови

Kid Painting

Дознај повеќе за нас, нашата визија и нашата мисија

Kids in Daycare

Дознај повеќе за услугите кои ги нудиме

Kids at Playground

Дознај повеќе за нашите едукативни ОБУКИ ЗА РОДИТЕЛИ И обуки за ПРОФЕСИОНАЛЦИ

Kids Blowing Bubbles

Дознај повеќе за нашите проекти

bottom of page